Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie objęte będą wsparciem szkoleniowo – doradczym. W projekcie przewidziane są warsztaty szkoleniowe, doradztwo a także konsultacje indywidualne. Zabiegi te mają na celu podniesienie świadomości, a także wzmocnienie potencjału u osób, które chcą założyć lub przystąpić do istniejącej spółdzielni.

Kontakt

Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne

Biuro projektu:
RARR S.A.
ul. Szopena 51
Rzeszów
Tel: 17 8676235, 17 8676294
pok. 216