W ramach projektu powstało 15 nowych Spółdzielni Socjalnych ( w tym 6 w I edycji, 6 w II edycji oraz 3 w III edycji projektu). Dodatkowo 7 już istniejących spółdzielni przyjęło nowych członków. Łącznie w projekcie bierą udział 22 Spółdzielnie Socjalne.

Kontakt

Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne

Biuro projektu:
RARR S.A.
ul. Szopena 51
Rzeszów
Tel: 17 8676235, 17 8676294
pok. 216